Letošní úspěchy členů

 Kynologický klub Falco postihla v říjnu loňského roku další komplikace v jeho činnosti. Po mnohém stěhování , nejprve z důvodu založení golfu na Podskalské louce ,

dále výstavbě protipovodňové hráze v Zámostí , následně nás zcela zničila povodeň v r. 2002 , nám koncem loňského roku zavezli udržované a oplocené cvičiště bahnem z Vltavy.

Po dlouhých jednáních s Městem Hluboká nad Vltavou jsme dostali náhradní pozemek . V těchto dnech se začíná budovat nové oplocení a v plánu je i stěhování klubovny.

Po celých 15 let působení našeho klubu jsme už společně překonali mnoho překážek a dnes již s padesáti členy pokračujeme dál.

  Nezaháleli jsme ani v zimním období , kdy jsme se snažili udržet výcvik tak, abychom mohli jarní sezónu zahájit v dobré kondici.

Důkazem toho je úspěch našich členů na různých zkouškách a závodech , kdy dokázali , že i na bahnitém a z velké části nepoužitelném cvičišti ,

se dá připravit pes k dobrým výsledkům , a však za podmínky , že je dobrá parta ochotných kamarádů. A ta u nás je !

 

 

Letošní sezónu již úspěšně zahájili  a reprezentovali náš klub tito členové :

 

Tomáš Douda (Bax) – Vodňanský pohár (dle ZZO)  95 bodů – 3. místo

Katka Samková (Harmony Star Kwanah) – zkouška z výkonu  - ZPU 2

Eliška Nedvědová (Edy Edgardo) - zkouška z výkonu  IPO –V

                         - zkouška chovnosti – povaha 5

  Přejeme všem členům hodně úspěchů a věříme , že i nový prostor pro cvičiště si brzy upravíme tak, abychom mohli zase pořádat všechny plánované akce.

 P.S.      Připomínáme, že termín brigády na novém cvičišti je 1. a 2. května  od 8 hodin.

 

                             výbor ZKO Falco