Členská schůze 24.11.2007

Program schůze
1/ Zpráva předsedy a zpráva z výcviku
2/Zpráva jednatelky
3/Pokladní zpráva
4/Dovolba revizní komise a volba nového výcvikáře
5/Diskuze
6/Ukončení schůze

V sobotu 24.11.2007 proběhla v klubovně našeho kynologického klubu členská schůze.Před začátkem schůze se sešla revizní komise, která provedla kontrolu pokladny.Po zahájení schůze byly předneseny jednotlivé zprávy týkající se událostí, které proběhli v letošním roce a plány na rok 2008.Dále proběhla dovolba člena revizní komise a volba nového výcvikáře.Na schůzi bylo možné uhradit členské příspěvky na rok 2008.Po ukončení schůze bylo přátelské posezení.

                                                                                                                                               

p.t.